vertaling-17
Inloggen

algemene voorwaarden

Welkom bij Shannon-ohara.com En Talktotheentities.com.
Praat met The Entities LLC, 5900 Balcones Drive, STE 12189, Austin, TX 78731, VS, biedt websitefuncties en andere producten en diensten aan u wanneer u een bezoek brengt aan of winkelt bij shannon-ohara.com of talktotheentities.com, producten of diensten van Shannon O'Hara of Talk To The Entities gebruiken. Shannon O'Hara en Talk To The Entities Services zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden.
Door Shannon O'Hara of Talk To The Entities Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze alstublieft aandachtig door.

We bieden een breed scala aan Shannon O'Hara- en Talk To The Entities-services, en soms kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer u een Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-service gebruikt (bijvoorbeeld een winkel, nieuwsbrief, e-mailcampagne, video of mobiele site), bent u ook onderworpen aan de richtlijnen, voorwaarden en overeenkomsten die van toepassing zijn op die Shannon O'Hara of Praat met de entiteitenservice ("Servicevoorwaarden").

 Als deze Algemene voorwaarden niet in overeenstemming zijn met de Servicevoorwaarden, hebben die Servicevoorwaarden voorrang.

PRIVACY
Bekijk onzePRIVACYBELEID en onze GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van Shannon O'Hara en Talk To The Entities Services, om onze praktijken te begrijpen.
ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Wanneer u een Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-service gebruikt, of e-mails, sms-berichten en andere communicatie vanaf uw desktop of mobiele apparaat naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om communicatie van ons elektronisch te ontvangen, zoals e-mails, sms-berichten, mobiele pushberichten, of berichten en berichten op deze site of via de andere Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-services, zoals ons Berichtencentrum, en u kunt kopieën van deze communicatie bewaren voor uw administratie. 

U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.
AUTEURSRECHTEN
Alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar is gemaakt via een Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-service, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software is eigendom van Shannon O 'Hara, Talk To The Entities, Access Consciousness of zijn inhoudleveranciers en beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.

De compilatie van alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar is gemaakt via een Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-service is het exclusieve eigendom van Shannon O'Hara, Talk To The Entities of Access Consciousness en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.
HANDELSMERKEN
Afbeeldingen, ophelderingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en servicenamen die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn gemaakt via een Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-service zijn handelsmerken of handelsimago van Shannon O'Hara of Talk To The Entities in de VS en andere landen. De handelsmerken en handelsopmaak van Shannon O'Hara of Talk To The Entities mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van Shannon O'Hara of Talk To The Entities zijn, op een manier die verwarring bij klanten kan veroorzaken, of op een manier die Shannon O'Hara of Talk To The Entities in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. 

Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van Shannon O'Hara of Talk To The Entities die voorkomen in een Shannon O'Hara of Talk To The Entities Service zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord door Shannon O'Hara of Talk To The Entities.
LICENTIE EN TOEGANG
Afhankelijk van uw naleving van deze Algemene voorwaarden en uw betaling van toepasselijke vergoedingen, verlenen Shannon O'Hara of Talk To The Entities of haar contentproviders u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en persoonlijk en niet-commercieel gebruik maken van Shannon O'Hara of Talk To The Entities Services. 

Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van enige Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-service of de inhoud ervan; elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van een Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-service of de inhoud ervan; elk downloaden, kopiëren of ander gebruik van accountinformatie ten voordele van een derde partij; of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in deze Algemene Voorwaarden of Servicevoorwaarden zijn voorbehouden aan en worden behouden door Shannon O'Hara en Talk To The Entities of haar licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden of andere inhoudsproviders. 

Geen enkele Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-service, noch enig deel van een Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-service mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shannon O'Hara of Talk To The Entities. U mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen frame- of frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Shannon O'Hara of Talk To The Entities in te sluiten. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van Shannon O'Hara of Talk To The Entities zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shannon O'Hara of Talk To The Entities. 

U mag geen misbruik maken van de diensten van Shannon O'Hara of Talk To The Entities. U mag de Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-services alleen gebruiken zoals wettelijk is toegestaan. De door Shannon O'Hara of Talk To The Entities verleende licenties worden beëindigd als u zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden of Servicevoorwaarden.
JOUW REKENING
Als u een dienst van Shannon O'Hara of Talk To The Entities gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en stemt u ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Shannon O'Hara of Talk To The Entities verkoopt wel producten voor kinderen, maar verkoopt ze aan volwassenen, die kunnen kopen met een creditcard of een andere toegestane betaalmethode. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-services alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd. Shannon O'Hara of Talk To The Entities behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.
FACILITATOR- EN PRACTITIONER-ACCOUNTS
Als u zich aanmeldt voor en gebruikmaakt van een gepersonaliseerd openbaar profiel van Access Consciousness, Shannon O'Hara of Talk To The Entities, bent u verantwoordelijk voor het actueel houden van de vereiste licenties, betalingen en inhoud. Uw account kan worden uitgeschakeld als u een van de voorwaarden van uw facilitatorcontract of profielpagina schendt.
BEOORDELINGEN, COMMENTAAR, COMMUNICATIE EN ANDERE INHOUD
Bezoekers kunnen beoordelingen, opmerkingen, foto's, video's en andere inhoud plaatsen; e-cards en andere communicatie versturen; en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen, getuigenissen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (inclusief publiciteitsrechten) of anderszins schadelijk is voor derden of verwerpelijk, en bestaat niet uit of bevat geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" of ongevraagde commerciële elektronische berichten. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als een andere persoon of entiteit (geen woordspeling bedoeld ;)) of anderszins misleiden over de herkomst van een kaart of andere inhoud. Shannon O'Hara of Talk To The Entities behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar beoordeelt de geplaatste inhoud niet regelmatig.

Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u Shannon O'Hara of Talk To The Entities een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen , publiceer, voer uit, vertaal, creëer afgeleide werken van, distribueer en toon dergelijke inhoud over de hele wereld in alle media. U verleent Shannon O'Hara of Talk To The Entities en sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, indien zij daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van alle rechten op de inhoud die u plaatst of anderszins beheert; dat de inhoud juist is; dat het gebruik van de door u geleverde inhoud dit beleid niet schendt en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit; en dat u Shannon O'Hara of Talk To The Entities zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit inhoud die u levert. Shannon O'Hara of Talk To The Entities heeft het recht maar niet de plicht om activiteiten of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen.

Access Consciousness neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud die door u of een derde partij is geplaatst.

RISICO OP VERLIES
Alle items die zijn gekocht bij Shannon O'Hara of Talk To The Entities zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen op u overgaat op het moment dat wij deze aan de vervoerder afleveren.
RETOUREN, TERUGBETALINGEN EN EIGENDOM
Shannon O'Hara of Talk To The Entities neemt geen eigendom van geretourneerde artikelen totdat het artikel aankomt bij ons uitvoeringscentrum. Naar eigen goeddunken kan een terugbetaling worden uitgevoerd zonder dat een retourzending vereist is. In deze situatie neemt Shannon O'Hara of Talk To The Entities geen eigendom van het terugbetaalde item. Voor meer informatie zie onze RETOURBELEID.
PRODUCTBESCHRIJVINGEN
Shannon O'Hara of Talk To The Entities probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Shannon O'Hara of Talk To The Entities garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van een dienst van Shannon O'Hara of Talk To The Entities nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. Als een product aangeboden door Shannon O'Hara of Talk To The Entities zelf niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het in ongebruikte staat te retourneren volgens het retourbeleid. Raadpleeg voor meer informatie onze TERUGBETALINGSBELEID.
PRIJZEN
Met betrekking tot artikelen die zijn verkocht door Shannon O'Hara of Talk To The Entities, kunnen we de prijs van een artikel pas bevestigen als u bestelt. Ondanks onze inspanningen kan een klein aantal artikelen in onze catalogus verkeerd geprijsd zijn. Als de juiste prijs van een artikel verkocht door Shannon O'Hara of Talk To The Entities hoger is dan onze vermelde prijs, zullen we, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies voor verzending of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.
Shannon O'Hara of praat met de entiteiten SOFTWAREVOORWAARDEN
Naast deze Algemene voorwaarden zijn de hier gevonden voorwaarden van toepassing op alle software (inclusief eventuele updates of upgrades van de software en alle gerelateerde documentatie) die we van tijd tot tijd aan u beschikbaar stellen voor uw gebruik in verband met Shannon O'Hara of Talk To The Entities-services (de "Access Consciousness, Shannon O'Hara of Talk To The Entities-software").
ANDERE BEDRIJVEN
Andere partijen dan Shannon O'Hara of Talk To The Entities exploiteren winkels, leveren diensten of verkopen productlijnen via de Shannon O'Hara of Talk To The Entities Services. Daarnaast bieden we links naar de sites van gelieerde bedrijven en bepaalde andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij geven geen garantie voor het aanbod van deze bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Shannon O'Hara of Talk To The Entities aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de inhoud van al deze en andere derde partijen. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen.
AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De diensten van Shannon O'Hara of Talk To The Entities en alle informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) en andere diensten die zijn opgenomen in of anderszins aan u beschikbaar zijn gesteld via de diensten van Shannon O'Hara of Talk To The Entities worden geleverd door Shannon O'Hara of praat met de entiteiten op een "as is" en "as available" basis, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Shannon O'Hara of Talk To The Entities geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de diensten van Shannon O'Hara of Talk To The Entities, of de informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten die deel uitmaken van of anderszins aan u beschikbaar worden gesteld via de Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-diensten, tenzij schriftelijk anders vermeld. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de diensten van Shannon O'Hara of Talk To The Entities op eigen risico is.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst Shannon O'Hara of Talk To The Entities alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Shannon O'Hara of Talk To The Entities garandeert niet dat de diensten, informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere services van Shannon O'Hara of Talk To The Entities die zijn opgenomen in of anderszins aan u beschikbaar zijn gesteld via de Shannon O'Hara of Talk To The Entities-services, Shannon O'Hara of Talk To The Entities-servers of elektronische communicatie verzonden door Shannon O'Hara of Talk To The Entities zijn vrij van virussen of andere schadelijke componenten. Shannon O'Hara of Talk To The Entities is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van een dienst van Shannon O'Hara of Talk To The Entities, of uit enige informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere services die zijn opgenomen in of anderszins aan u beschikbaar zijn gesteld via een Shannon O'Hara- of Talk To The Entities-service, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Bekijk onze andere beleid, geplaatst op deze site. Dit beleid regelt ook uw gebruik van Shannon O'Hara of Talk To The Entities Services. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze site, ons beleid, onze servicevoorwaarden en deze algemene voorwaarden. Als een van deze voorwaarden als ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

AUTEURSRECHT KLACHTEN
Shannon O'Hara of Talk To The Entities respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, volg dan onze Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims van inbreuk op het auteursrecht.
KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR HET MAKEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP AUTEURSRECHT
Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dient u onze auteursrechtagent de onderstaande schriftelijke informatie te verstrekken. Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend bedoeld is om ons op de hoogte te stellen dat uw auteursrechtelijk beschermd materiaal is geschonden.

• Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht
• Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt
• Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, zich op de Website bevindt
• Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres
• Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet
• Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de voorgaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden
• De Shannon O'Hara of Talk To The Entities Copyright Agent voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht op de website kan worden bereikt HIER.


Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend bedoeld is om Shannon O'Hara of Talk To The Entities op de hoogte te stellen dat er inbreuk is gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal.


JIJ doet ertoe, JIJ telt, JIJ hebt meer macht dan je waarschijnlijk wilt erkennen.
Over Shannon
Ontvang de gratis call met Shannon voor meer gemak, duidelijkheid en mogelijkheden met geld.

Door aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van commerciële berichten van SHANNON O'HARA. Je kunt de toestemming op elk moment intrekken. PRIVACYBELEID

© Copyright 2016-2023 Shannon O'Hara · Alle rechten voorbehouden
info@shannon-ohara.com
+
+
+
Land(Vereist)
+
=
gebruikervergrootglaskruischevron omhoogchevron naar benedenchevron-rechts