vertaling-17
Inloggen

Algemene aankoopvoorwaarden

 TOEPASSELIJKHEID
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle aankopen door Shannon O'Hara of Talk to The Entities (5900 Balcones Drive, STE 12189, Austin, TX 78731, VS) van goederen of diensten, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, foto's, teksten, video's, opnames, apps, livestreaming, social media-gerelateerd werk, audio- en videofragmenten, programmering, webontwikkeling, verwerking van beeld- of geluidsopnamen, mediawerk of andere materialen of producten die intellectuele eigendomsrechten bevatten (hierna "Producten en Diensten") van een dienstverlener of verkoper (hierna "Verkoper").

2. Door diensten aan te bieden aan Shannon O'Hara en Talk To The Entities, gaan Verkopers akkoord met deze algemene voorwaarden.
OVERDRACHT VAN RECHTEN
1. Shannon O'Hara en Talk To The Entities gunnen alleen bindende contracten (hierna "Overeenkomst") met betrekking tot aan auteursrechten en intellectueel eigendom gerelateerde zaken onder de volgende voorwaarden:
          I. De Verkoper draagt en/of – naargelang het geval – Shannon O'Hara en Talk to The Entities onbeperkt en wereldwijd gebruik van rechten met betrekking tot de Producten en Diensten over;
          II. Verkoper verzekert dat de overdracht van rechten of de gebruiksrechten (hierna de "Rechten") wereldwijd wordt verleend, en
          III. De Overdracht omvat het recht om de Producten en Diensten te wijzigen en aan te passen.
2. Elk aanbod van Verkoper dient dan ook de bovengenoemde Rechten volledig te bevatten en een deel van de aangeboden vergoeding of prijs dient steeds te worden besteed als vergoeding voor deze Rechten.
3. Indien een aanbieding de Rechten zoals hierboven vermeld niet expliciet vermeldt, is deze automatisch inbegrepen in de aangeboden prijs.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Wanneer Shannon O'Hara of Talk To The Entities het aanbod van de Verkoper accepteert of de Verkoper het aanbod van Shannon O'Hara of Talk To The Entities accepteert door levering van Producten en Diensten, wordt een bindend contract gevormd;

2. De Overeenkomst is beperkt tot deze Algemene Inkoopvoorwaarden;

3. Geen enkele andere door de Verkoper voorgestelde voorwaarden zijn bindend voor Shannon O'Hara of Talk To The Entities tenzij Shannon O'Hara of Talk To The Entities deze specifiek schriftelijk heeft aanvaard;

4. Elke andere verklaring van de Verkoper zal de Overeenkomst niet wijzigen, aanvullen of beïnvloeden;

5. Shannon O'Hara of Talk To The Entities is niet gebonden aan de algemene aankoopvoorwaarden van de Verkoper die op enig document van de Verkoper staan. Shannon O'Hara of Talk To The Entities verwerpt hierbij uitdrukkelijk alle verplichtingen die voortvloeien uit het genoemde;

6. In het geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden tussen de verkoper en Shannon O'Hara of Talk To The Entities, komen de partijen overeen dat de algemene voorwaarden van Shannon O'Hara of Talk To The Entities prevaleren, en

7. De verkoper zal geen van zijn rechten of verplichtingen onder het contract overdragen zonder schriftelijke toestemming van Shannon O'Hara of Talk To The Entities.
RISICO OP VERLIES
Alle artikelen die door Shannon O'Hara of Talk To The Entities zijn gekocht, worden legaal geleverd bij fysieke aankomst van de Producten en Diensten of bij het beschikbaar stellen van de Producten en Diensten om te downloaden op een cloudservice (de "Levering"). Dit betekent dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke items bij levering overgaat op Shannon O'Hara of Talk To The Entities.
JIJ doet ertoe, JIJ telt, JIJ hebt meer macht dan je waarschijnlijk wilt erkennen.
Over Shannon
Ontvang de gratis call met Shannon voor meer gemak, duidelijkheid en mogelijkheden met geld.

Door aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van commerciële berichten van SHANNON O'HARA. Je kunt de toestemming op elk moment intrekken. PRIVACYBELEID

© Copyright 2016-2023 Shannon O'Hara · Alle rechten voorbehouden
info@shannon-ohara.com
+
+
+
Land(Vereist)
+
=
gebruikervergrootglaskruischevron omhoogchevron naar benedenchevron-rechts